Usuwanie atrybutów width i height z wszystkich zdjęć

function MY_THEME_preprocess_image (& $variables ) {
foreach ( array ( 'width' , 'height' ) as $key ) {
unset ( $variables [ $key ]);
}
}